Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter confidențial

SC OPA GYROSKING SRL este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal.

Gyros King vă asigură de confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal prin măsuri organizatorice și tehnice, în contextul cadrului legislativ conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGDP) (UE) 2016/679 privind Protecția Datelor Personale.

Operatorul se obligă să respecte drepturile utilizatorului conferite de legislația în vigoare și de Regulamentul (RGDP) (UE) 2016/679, iar la cererea utilizatorului scrisă la adresa opa.gyrosking@gmail.com se obligă: să confirme dacă prelucrează sau nu datele personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislației în vigoare și Regulamentului (RGDP) (UE) 2016/679 privind Protecția Datelor Personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor tale personale.

Informațiile prelucrate ale datelor personale sunt: nume și prenume, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax/mobil, adresa (domiciliu/reședință sau de livrare), e-mail etc.

Ne rezervăm dreptul să stocăm informațiile clienților: nume și prenume, adresă, email, telefon, produse comandate etc. pe termen nedefinit.

Garantăm confidențialitatea datelor: nu vom furniza nicio informație (nume, adrese, comenzi etc.) la terțe părți.

Completând formularul de comandă, utilizatorul își dă acordul necondiționat de a fi înregistrat în baza de date Gyros King.

Scopul prelucrării datelor constă în: informarea consumatorilor și potențialilor consumatori pentru produselor comercializate prin e-mail, SMS, poștă, curierat sau alte mijloace de comunicare, despre acțiunile desfășurate în viitor de Gyros King și realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor comercializate de către Gyros King sau de către partenerii săi.

Refuzul furnizării datelor personale determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Datele personale ale clienţilor vor putea fi transmise autorităţilor în drept să verifice legitimitatea tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze verificări justificate în baza legii, doar dacă acest lucru va fi solicitat şi în conformitate cu legislația în vigoare.

Gyros King nu solicita Utilizatorilor/Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul/Clientul divulgă informațiile personale unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale, iar Gyros King nu este răspunzătoare pentru niciun fel de prejudiciu conform legislației în vigoare.